ИНФЛУЕНСЪРИТЕ СА НОВИТЕ ЛИДЕРИ НА МНЕНИЕ

Българските потребители са сред най-активно ползващите социалните медии като „основна врата“ за достигане до новини, сочи годишният доклад на Ройтерс за развитието на дигиталните новини, 40% от хората у нас отговарят, че именно социалните мрежи са техния източник за търсене и намиране на информация. Продължава да е водеща тенденцията хората, търсещи информация, да ползват посредник, а не директно медията. Това са над 65% от младите респонденти.

Потребността да бъдем информирани, да знаем, е постоянна Тя няма да изчезне със загубата на влияние на традиционните медии. Лидерите на мнение обаче вече са в интернет,а социалните мрежи отнеха монопола на телевизиите. Информация от всякакво естество – политика, спорт, изкуство, мода, семейни отношения, черпим от най-споделяните и влиятелни интернет приятели.